[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 118-120
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Myoclonic Convulsion After a Single Dose Administration of Propofol for Sedation: A Case Report
Ramazan ÖDEŞ1, Aytekin YEŞİLAY1, Faruk KURTCU1, Müslüm ÇAKIR1, Özlem ETHEMOĞLU2
1OSM Ortadoğu Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2OSM Ortadoğu Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

Propofol, gama amino bütirik asit (GABA) reseptörleri üzerinden eksitatör nörotransmitterlere inhibitör etki gösteren, genel anestezi ve sedasyon için yaygın olarak kullanılan intravenöz bir ilaçtır. Propofol, antikonvülzan bir ilaç olarak da tanınmaktadır. Fakat kullanımına bağlı olarak birçok nörolojik yan etkiler bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda, sedasyon amaçlı tek doz propofol uygulanmasına bağlı olarak, genç bir bayanda gelişen myoklonik kasılma sunulmuştur.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]