[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-128
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
A Successful Transcatheter Embolization of Coronary Artery Fistula with Coil: A Case Report
Mustafa Ferzeyn YAVUZKIR, Mehmet AKBULUT, Zülfiye KUZU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Coronary artery fistulas are the second commonly seen coronary anomaly following the outlet abnormalities of coronary arteries. Transcatheter embolization or surgical methods are implemented as therapeutic methods. In this report a successful case, in which coil was placed in a transcatheter embolization of a fistula with a diameter of 2,5 mm was presented.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]