[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 250-251
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pneumoperitoneum Without İntestinal Perforation in a Patient With Behçet's Disease: A Case Report
Mustafa GİRGİN1, Ahmet TÜRKOĞLU2, Mürşit DİNÇER3, Cüneyt KIRKIL1, Koray KARABULUT1
1Fırat Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
3Gürün Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Sivas, Türkiye

Behcet's disease is a chronic inflammatory disease in which, gastrointestinal involvement is known as "Intestinal Behçet's disease" or "entero-Behçet". The most common place of involvement is ileocaecal region and colon. Perforation of the intestinal ulcers due to Behcet's Disease can take a postoperative morbidity and mortality remains high but, case of pneumoperitoneum without perforation secondary to Behcet's disease have not been reported in the literatüre before.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]