[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 133-135
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Corticosteroid Induced Hypokalemic Periodic Paralysis: A Case Report
Turgut KAÇAN1, Selen KAÇAN BALOĞLU2, Tarık ÇUBUKÇUOĞLU2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Hypokalemic periodic paralysis (HPP) is a rare disease characterized by reversible attacks of muscle weakness due to hypokalemia. The attacks may occur everyday, weak, month or once a year and may last for a few hours to several days. The serum potassium level is low during the attack. However, the serum potassium levels are normal between two attacks. The most common causes of HPP are familial periodic paralysis (FPP), thyrotoxic periodic paralysis (TPP) and sporadic periodic paralysis (SPP). We report, hypokalemic periodic paralysis due to use of corticosteroid.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]