[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 559-562
[ Turkish ]
Wolfram (DIDMOAD) Syndrome: A Case Report
Serdal GÜNGÖR, Metin Kaya GÜRGÖZE
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Wolfram Syndrome is consists of the combination of diabetes insipidus, type I diabetes mellitus, optic atrophy and hearing loss. Urinary tract anomalies such as hidronefroz, megaureter and sort stature occurs with this sandrome. Here, after following the type I diabetes mellitus diagnosis for a long time, we have diagnosed two DIDMOAD cases.Because precent the delayed diagnosis, all cases with type diabetes mellitus have to examined carefully for optic atrophy and diabetes insipidus.

[ Turkish ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]