[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 193-196
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Risk Factors That Increase Insulin Need in Patients with Gestational Diabetes Mellitus
Serap BAYDUR ŞAHİN1, Teslime AYAZ2, Kadir İLKKILIÇ2, Hacer SEZGİN3, Ülkü METE URAL4
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
4Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Objective: Our aim was to determine the risk factors associated with the need for insulin therapy in patients with gestational diabetes mellitus (GDM).

Material and Method: We enrolled 128 pregnant women who were diagnosed GDM by 75 gr oral glucose tolerance test (OGTT) at 24-28 week gestational weeks. The demographic features, insulin and HbA1c levels were evaluated. 35,2% of the patients needed insulin therapy during pregnancy. We compared patients with GDM who needed insulin therapy during pregnancy (insulin group) and women treated with diet alone (diet group).

Results: The patients treated with insulin were older than the patients in diet group (32,0±0,6 vs, 34,7± 0,6; p=0.004). Prenatal body mass index (BMI) was significantly higher in the insulin group compared to the diet group (29±0,6 vs, 32± 0,8 kg/m2; p=0.004).While the mean fasting plasma glucose (FPG) levels was 101,6± 2,1 mg/dl in the insulin group, it was 92,7± 1,1 mg/dl in the diet group (p<0.001). While there was not a difference in OGTT 1 hour- plasma glucose levels between the two groups (p=0.069), 2 hour- plasma glucose levels were 159,1± 6,8 mg/dl in the insulin group and 143,1± 3,7 mg/dl in the diet group (p= 0.027). HbA1c level was significantly higher in the insulin group compared to the diet group (4,9± 0,1 vs, 5,3± 0,1; p= 0.001). There was not a difference in fasting insulin levels and HOMA-IR between the two groups (p=0.908, p=0.073).

Conclusion: Age, family history of diabetes, prenatal BMI, FPG and HbA1c were found to be risk factors associated with insulin need in patients with GDM.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]