[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 168-170
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobınurıa: A Rare Cause Of Hepatıc Veın Thrombosıs
Fatih YILMAZ1, Mesut AYER2, İdris İNCE3, F. Aylin AYER2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Antalya, Türkiye

Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH, Strübing–Marchiafava–Micheli syndrome) is a rare acquired clonal disorder of haematopoietic stem cells causing intravascular haemolysis, haemoglobinuria and occasionally severe venous thrombotic complications. The most important complications of PNH, are thrombotic events, especially affecting intra-abdominal veins. Hepatic vein thrombosis (Budd-Chiari syndrome) is common in PNH patients. Herein, we present a case who was admitted to our clinic with bicytopenia, splenomegaly and diagnosed to have PNH during hospitalization.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]