[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 614-618
[ Turkish ]
The Correlation Between Plasma Malondialdehyde And Homocysteine Levels in Preeclamptic Patients
Niyazi TUĞ1, Gürkan ÇIKIM2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Dalı, ELAZIĞ

Aim: To investigate the possible correlation between plasma malondialdehyde and homocysteine concentrations in preeclamptic patients.

Metarial and Methods: Venous blood samples of 40 women, 20 were preeclamptics and 20 were healthy pregnant controls were collected. Plasma malondialdehyde and homocysteine concentrations were measured and the correlation between them was investigated. Mann Whitney U test and Spearman correlation analysis were used for statistical analysis.

Results: Plasma malondialdehyde and homocysteine concentrations were higher in preeclamptic patients (p1, p2<0.05) and a positive correlation between these parameters was found (r: 0.77, p<0.01, n: 20).

Conclusion: Our results may put forward some new strategies in the research of etiopathogenesis and treatment of preeclampsia.


[ Turkish ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]