[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 102-103
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
A Rare Case: Synovial Ostheochondromatosis of the Biceps Tendon Sheath
Arif GÜLKESEN, Gürkan AKGÖL, Gökhan ALKAN, Arzu KAYA
Fırat Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Elazığ, Türkiye

Osteochondromas are one of the most common detected benign bone tumors. They are often seen on the metaphysis of the long bones as a single mass. Synovial chondromatosis is a rare benign arthropathy affecting diarthrodial joints. Extraarticular localization is even less common. In this paper a rare case of a synovial ostheochondromatosis of the biceps tendon sheath is reported.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]