[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-109
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Radiology Imagıng of Bilateral Second Branchial Arch Fistula: Case Report
Sertaç DÜZER1, Cahit POLAT1, Abdulvahap AKYİĞİT1, Özkan ALATAŞ2, Öner SAKALLIOĞLU1
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye

Branchial anomalies are the developmental anomalies of the branchial apparatus which consist of six mesodermal arches seperated by invaginations of the ectoderm called as clefts. Second branchial arches anomalies are the most common branchial anomalies. There is no gender predilection. These are clinically diagnosed. We present a case of rare bilateral branchial fistula in a young lady with a distinctive emphasis on imaging.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]