[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 221-223
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hava Yastığı Kaynaklı Maksillofasiyal Kemiklerde Fraktür ve Trigeminal Sinir Hasarı: Olgu sunumu
Abdullah AVŞAR1, Erdem OKDEMİR2, Ömer KAYA1, Mehmet Akif SARICA3, Alper KETEN2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Hava Yastığı Kaynaklı Yaralanma, Yüz Kemik Kırığı, Trigeminal Sinir Hasarı, Airbag Injuries, Facial Fracture, Trigeminal Nerve Damage
Özet
Hava yastığı, araç içi trafik kazalarında sürücü ve yolcularda ölüm ve ciddi yaralanmaları azaltmak için kullanılan önemli bir güvenlik unsurudur. Ancak, hava yastığının kendisi bazen kazadan bağımsız olarak yolcularda ciddi yaralanmalara neden olmaktadır. Bu yazıda; ön yolcu koltuğunda oturan ve kaza sonucu açılan hava yastığına bağlı yüz kemiklerinde kırık ve sinir yaralanması nedeniyle kalıcı hasar meydana gelen 29 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Ülkemizde trafiğe çıkan araç sayısı her geçen gün artmakta ve buna bağlı olarak her yıl çok sayıda maddi hasarlı, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazaları meydana gelmektedir 1. Yolcu ve sürücülerin güvenliği için kullanılan emniyet kemerleri ve hava yastıkları, trafik kazalarında ölüm ve ciddi yaralanmaları azaltan en önemli araç güvenlik sağlama sistemleridir 2.

  Hava yastıkları; pasif tipte güvenlik sistemleri olarak 1960’lı yıllarda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte trafik kazalarındaki ölümcül yaralanmalarda ciddi azalmalar görülmüştür 3. Hava yastıkları, her ne kadar yaralanmaları azaltmak için bir güvenlik unsuru olarak araçlarda bulunsa da bazen hava yastığının kendisi ciddi yaralanmalara neden olabilmektedir 4. Kullanımının artması ile birlikte hava yastığı ile oluşan yaralanmaların görülme sıklığı da artmıştır. Literatürde hava yastığına bağlı oluşan; göz yaralanmaları, kimyasal cilt yanıkları, kemik kırıkları, iç organ yaralanmaları ve ölümle sonuçlanan vakalar olduğu bildirilmiştir 5-7.

  Yüz kemik kırıklarına neden olan maksillofasial travmanın en sık sebebinin trafik kazası olduğu, darp, düşme ve ateşli silah yaralanmalarının ise diğer sık görülen nedenler olduğu bildirilmiştir. Yüz kemik kırıkları, zamanında tanı konularak tedavi edilmez ise fonksiyonel ve estetik sorunlara neden olabilmektedir 8.

  Bu yazıda; düşük hızda seyreden araç içerisinde ön yolcu koltuğunda oturan ve kaza sonucu açılan hava yastığına bağlı yüz kemiklerinde kırık ve sinir yaralanması oluşan 29 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Yirmidokuz yaşında ek hastalığı bulunmayan erkek hasta, araç içi trafik kazası sonucu Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine başvurmuştur. Kaza tespit tutanakları, tıbbi belgeler, tanık ifadeleri ve hastanın hikâyesinde; akşam vakti otomobil ile düşük hızda seyrederken yolda ölü olarak bulunan büyük baş hayvana aracın sağ kısmı ile vurdukları, kendisinin ön yolcu koltuğunda oturduğu, emniyet kemerinin takılı olduğu, başını açılan hava yastığına çarptığı (Şekil 1), araçta kendisi ile birlikte toplam 4 yetişkin ve 4 çocuğun olduğu, kendisinde yüz kemiklerinde kırık meydana geldiği, arka koltukta oturan 6 yaşındaki oğlunda seyrek cilt sıyrıklarının oluştuğu, şoför ve diğer yolcularda herhangi bir yaralanma olmadığı görülmüştür. Acil serviste incemeler sonucu genel durumu iyi, vital bulguları stabil olan hastada, sağ ve sol yanakta kızarıklık, sağ göz altında şişlik, sağ alt göz kapağında şişlik ve ekimoz, maksillo-fasial BT de; sağ frontal kemik inferior lateral duvarda, sağ orbita lateral duvarda, sağ maksiler sinüs anterior ve lateral duvarlarda deplase görünümde çoklu fragmantasyona sahip fraktür hatları ve sağ zigomatik arkta inkomplet fraktür hatları saptanmıştır (Şekil 2a, b). Yüz kemik kırıkları dışında ek patoloji saptanmayan hastaya plastik cerrahi tarafından ameliyat önerilmiş, ancak ameliyatı kabul etmeyen hasta kendi isteği ile aynı gün taburcu edilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Araç içerisinde açılan hava yastıkları ve sağ ön tampondaki minimal hasar


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2a: 3 boyutlu reformat görüntülemede sağ maksiller kemikte fraktür hatları


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2b: Aksiyel BT görüntüde sağ maksiller kemikte fraktür hatları ve efüzyon

  Olaydan 5 ay sonra hastanemiz adli tıp polikliniğine kaza ile ilgili kati rapor almak üzere savcılık tarafından gönderilen hastanın yapılan muayene, tetkikler ve konsültasyonları sonucunda; sağ trigeminal sinir duyu bölgesine uyan zigomatik alanda his kaybı, çene hareketlerinde hassasiyet ve çiğneme kaslarında güçsüzlüğe neden olan trigeminal sinir hasarı tanısı konulmuştur.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Motorlu araç kazaları birçok ülkede önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir 6. Ülkemizde trafiğe çıkan araç sayısının artması ile birlikte meydana gelen kazalarda da artış görülmektedir 1, 3. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 2014 yılında meydana gelen trafik kazalarında olay yerinde ölen insan sayısı 3.524, toplam yaralı sayısı ise 285.059 olarak bildirilmiştir 1. Hava yastıklarının kullanımı ile birlikte yaralanma ve ölüm oranlarında belirgin bir azalma görülmektedir 9. Emniyet kemerinin kullanılması ve araçta hava yastığının bulunması, ölümlü kaza oranlarını sadece emniyet kemeri kullanımına göre daha fazla azaltmaktadır 2. Koruyucu bir unsur olarak araçlarda bulunan hava yastıkları bazen sürücü ve yolcularda ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere bile neden olabilmektedir 4, 6.

  Hava yastığına bağlı meydana gelen yaralanmalar künt travmatik, termal ve kimyasal yaralanmalar şeklinde görülmektedir 5, 10. Meydana gelen yaralanmalar genellikle olguda da olduğu gibi mekanik etkiye bağlı oluşan künt travmatik yaralardır. Kimyasal etkiye bağlı ciltte yanıklar, gözde ciddi ve kalıcı hasarlar oluşabilmektedir 2, 4, 11. Hava yastığının içerisinde bulunan toksik gazların (karbon monoksit, nitrik oksit, amonyak, benzen, toluen, etilbenze, ksilen vb.) etkisi ile gözde oluşan alkali yanıklar nedeniyle kalıcı körlük ile sonuçlanabilen ciddi yaralanmalar görülebilmektedir 2. Künt travmatik yaralanmalara bağlı olarak cilt lezyonları (sıyrık, ekimoz, yırtık), medulla spinalis hasarı, organ yaralanmaları ve kemik kırıkları gibi çok çeşitli yaralanmalar görüldüğü bildirilmiştir 4-6. Ancak, hava yastığına bağlı trigeminal sinir hasarı oluşmasına ilişkin az sayıda çalışma mevcuttur 10.

  Kaza sonucu kişide meydana gelen yaralanmaların hava yastığının etkisi ile oluşup oluşmadığının tespitinde, ayrıntılı muayene, olay yeri incelemeleri, kaza tespit tutanakları ve ifadelerin tamamı birlikte değerlendirilerek karar verilmelidir. Kazada, araçta bulunan bir kişide basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralanma olması, diğer kişilerde yaralanma olmaması, kazanın düşük hızda meydana gelmesi ve hasta muayene bulgularının hepsi birlikte değerlendirildiğinde ciddi bir trafik kazasının meydana gelmediği, hastada yüz bölgesinde kemik kırıklarına neden olan yaralanmanın hava yastığının mekanik etkisine bağlı olarak oluştuğu sonucuna varılmıştır.

  Kozmetik olarak vücudun en önemli anatomik bölgesi olan yüz bölgesindeki kırıklar zamanında tanı konularak, uygun bir şekilde tedavi edilmediğinde yüz şekil bozuklukları, fonksiyonel çene problemleri, fasial paralizi, görme, koklama ve işitme kayıpları gibi problemler görülebilmektedir 12. Yüz kemik kırıkları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyen olgumuzda trigeminal hasar sonucu yüz bölgesinde duyu kaybı ve çiğne-me kaslarında güçsüzlük meydana gelmiştir. Bu şikayetler subjektif bulgular olup, mevcut bulguların kantitatif yöntemler ile doğrulanması için duyu testleri de yapılabilmektedir 10.

  Güvenlik unsuru olarak araçlarda bulunan hava yastıklarının açılması sonucu yüz kemiklerinde kırıklar oluşabileceği ve kırıklara zamanında tanı konularak uygun tedavi uygulanmağı takdirde yüz ve çene bölge-sinde estetik ve fonksiyonel kalıcı problemler görülebileceği hekimler tarafından unutulmamalıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Türkiye İstatisik Kurumu Karayolları Trafik Kaza İstatistikleri, 2014. http://www.tuik.gov.tr-/PreHaberBultenleri.do?id=18760. Erişim Tarihi: 23.08.2015.

  2) Baruchin AM, Jakim I, Rosenberg L, Nahlieli O. On burn injuries related to airbag deployment. Burns 1999; 25: 49-52.

  3) Koçak A, Topçuoğlu M, Aktaş EÖ. Hava yastık-larında son gelişmeler. Adli Tıp Bulgusu 2010; 15: 32-8.

  4) Ünlü C, Vural ET, Erdoğan G, Olcaysu OO, Bayramlar H. Hava yastığına bağlı bilateral göz yaralanması. MN Oftalmoloji 2010; 17: 61-3.

  5) Sato Y. Ohshima T, Kondo T. Air bag injuries-a literature review in consideration of demands in forensic autopsies. Forensic Sci Int 2002; 128: 162-7.

  6) Büyük Y, Üzün İ, Erkol Z, Ağrıtmış H, Üstündağ KT. Air bag-mediated fatal craniocervical trau-ma: a case report. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2010; 16: 379-81.

  7) Şahin A, Arı Ş, Cingü AK, Murat M, Çaça İ. Hava yastığına bağlı göz travması gelişen bir ol-gunun irdelenmesi. Fırat Tıp Dergisi 2012; 17: 173-5.

  8) Aygıt C, Top H, Baş S. Yüz kırıklı hastanın ret-rospektif incelenmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2004; 35: 1-11.

  9) Anderson SK, Desai UR, Raman SV. Incidence of ocular injuries in motor vehicle crash victims with concomitant air bag deployment. Ophthal-mology 2002; 109: 2356-8.

  10) Kalladka M, Viswanath A, Gomes J, Eliav E, Pertes R, Heir G. Trigeminal nerve injury follo-wing accidental airbag deployment and assess-ment with quantitative sensory testing. Cranio 2007; 25: 138-43.

  11) Sever C, Külahçı Y, Öksüz S, Aysal BK. Airbag-related burns. JAEM 2013;12: 225-8.

  12) Aydin OE, Tan O, Algan S, et al. Maxillofacial fracture experiences: A review of 152 cases. EAJM 2012; 44: 141-3.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]