[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Parafaringeal Alana Uzanan Rekürren Parotis Bezi Lipomu: Olgu Sunumu
Turgut KARLIDAĞ, İrfan KAYGUSUZ, Erol KELEŞ, Yusuf AVCI
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Lipom, Parafarengeal Alan, Cerrahi, Lipoma, Parapharyngeal Space, Surgery
Özet
Lipomlar sırt, omuz ve boyunda sık görülen benign yumuşak doku tümörleridir. Parotis bezi lipomu tükrük bezinde seyrek olarak görülen non-epitelyal bir tümördür. Parotis bezi derin lobu kaynaklı lipomlar daha nadir görülürler. Nadir görülmelerinden dolayı parotis tümörlerinin ayırıcı tanısında genellikle düşünülmemektedir; bu yüzden de cerrahi tedavisi tartışmalıdır. Bu yazıda, daha önce farklı zamanlarda dört kez ameliyat edilen, parotis bezi derin lobundankaynaklanan ve parafarengeal alana da uzanan dev lipom olgusu sunulmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]