[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Edinsel Anatomik Bozukluğa Bağlı Çekal Volvulus Olgusu
Talha SARIGÖZ1, Ramazan AZAR1, Yusuf SEVİM2, İnanç ŞAMİL SARICI3, Tamer ERTAN1, Ömer TOPUZ1
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kayseri, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Çekal Volvulus, Barsak Tıkanıklığı, İleus, Yapışıklık, Cecal Volvulus, Intestinal Obstruction, Ileus, Adhesion
Özet
Çekal volvulus hareketli çekum ve çıkan kolonun rotasyonu veya torsiyonudur. Genellikle kalın barsak tıkanıklarının % 1-3’ünü oluşturmaktadır. Nadir olması ve değişken görünmesine bağlı olarak kliniğin rahatlaması gecikebilmekte ve bu da hastaları tehlikeye atmaktadır. Bu çalışmada klinik bulgularını, tanı tekniklerini ve tedavi seçeneklerini acil servise şiddetlenen karın ağrısı ile başvuran, operasyon sırasında edinsel batın içi yapışıklığa bağlı çekum volvulusu tanısı konan 41 yaşındaki kadın hastayı sunarak tartışacağız. Aynı zamanda, hastalığın patogenezi ve önleme stratejilerini de gözden geçireceğiz. Bu çalışmadaki amaç intestinal tıkanıklığın ayırıcı tanısında bu hastalığa dikkat çekmektir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]