[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 048-053
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Obezite ve Kadın Üreme Sağlığı
Alpaslan AKYOL
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Obezite, Kısırlık, Jinekolojik Kanserler, Gebelik, Obesity, Infertility, Gynecological Cancers, Pregnancy
Özet
Obezite dünyadaki en büyük sağlık sorunlarından biridir. Vücut kitle indeksinin obezite sınırları içinde olması kadın üreme sağlığını hem jinekolojik hem de obstetrik açıdan etkilemektedir. Jinekolojik açıdan değerlendirildiğinde obezite menstrüel siklus düzensizlikleri, polikistik over sendromu, infertilite, jinekolojik kanserler, psikolojik sorunlar ve cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilişkilidir. Obstetrik açıdan değerlendirilde ise obezite abor-tuslar, konjenital anomaliler, gestasyonel diyabet, makrozomik bebek, ölü doğum, hipertansiyon, venöz tromboemboli, doğum ve cerrahi komplikas-yonlarla ilişkilidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]