[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 691-693
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
APENDİKSİN MÜSİNÖZ KİSTADENOMU
Bengü ÇOBANOĞLU, Hayreddin YEKELER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Appendiks, müsinöz kistadenom, Appendix, mucinous cystadenoma
Özet
Apendiksin müsinöz kistadenomu seyrek görülür ve nadiren operasyon öncesi teşhis edilir. Genellikle “mukosel” olarak isimledirilen bu lezyon, müsin ile dolu dilate bir lümen veya kistik bir kitledir. Bu çalışmada 65 yaşındaki bir hastada saptanan apendiksin müsinöz kistadenomu ender görülmesi nedeniyle sunulmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]