[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Aspergillomalı Beş Olgunun Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Akın Eraslan BALCI, Muharrem ÇAKMAK, Siyami AYDIN, Suna POLATOĞLU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Aspergillozis, Antifungal, Tüberküloz, Hemoptizi, Aspergillosis, Antifungal, Tuberculosis, Hemoptysis
Özet
Pulmoner Aspergillozis, Aspergillus türlerinin oluşturduğu akciğer hastalığının genel adıdır. İnsanda en sık hastalık nedeni A. fumigatus'tur. Tedavide temel belirleyici faktör hemoptizinin miktarıdır. Böyle hastalarda, antifungal tedaviler etkili değildir. Mortalite ve morbiditesi yüksektir. Bu nedenle, cerrahi tedavinin endikasyonları, yeri ve zamanlamasında dikkatli olmak gerekir. Bu çalışmada, özellikle hemoptizi şikayeti ile başvuran pulmoner aspergillomalı 5 olgunun sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]