[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 843-846
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Talus Tüberkülozu (Olgu Sunumu)
Erhan YILMAZ, Oktay BELHAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Kemik ve eklem tüberkülozu, talus, Bone and joint tuberculosis, talus
Özet
Kas iskelet sistemi tüberkülozu olgularının büyük çoğunluğu omurgada görülür. Ayak ve ayak bileğinin tüberkülozu ise sık değildir. 9 yaşında, 5 aydan beri sol ayak bileği ağrısı, topallama ve şişlik şikayeti olan erkek çocuğun direk grafisinde kistik alan saptandı. PPD ve Brucella negatif, ESR 26 mm/saat, CRP 6.3 mg/L idi. Çekilen MRI’da talustaki kistik lezyonun enfeksiyon olabileceği düşünüldü. Biopsi materyalinin histopatolojik incelenmesi kronik granülomatöz iltihap lehine yorumlandı. Hastanın daha önceki uzun antibiyotik tedavisine cevapsız olması ve histopatolojik bulgulara dayanılarak tüberküloz tanısı konuldu. Hastaya 1 yıl süre ile antitüberküloz kemoterapi uygulandı. 1 yıl sonra radyolojik ve klinik düzelme bulguları görüldü. Kemik tüberkülozu olgularında kemoterapinin yeterli olduğu ancak dirençli olgularda cerrahi gerektiği kanısına varıldı.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]