[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 349-351
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
DYKE-DAVIDOFF-MASSON SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU
Serpil BULUT1, M. Mutlu CİHANGİROĞLU2, Faik ÖZVEREN, 3 M. Said BERİLGEN3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,
3 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Dyke – Davidoff - Masson Sendromu, Dyke-Davidoff-Masson Syndrome
Özet
Kliniğimize nöbet nedeniyle müracaat eden ve Dyke-Davidoff-Masson Sendromu tanısı konulan bir olgu, nadir görülmesi nedeniyle ilgili literatür gözden geçirilerek sunuldu.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]