[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 355-358
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
AĞIZDA LEZYON OLUŞTURAN VİRAL, BAKTERİYAL, FUNGAL VE PARAZİTER İNFEKSİYONLAR
Nilgün AYHAN
Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, ANKARA
Anahtar Kelimeler: Viral infeksiyonlar, bakteriyal infeksiyonlar, fungal infeksiyonlar, paraziter infeksiyonlar, ağızda oluşan lezyonlar, Viral infections, bacterial infections, fungal infections, parasiter infections, mouth lesions
Özet
Bu makalede virus, bakteri, mantar ve protozoonlarla meydana gelen bazı infeksiyonların ağızda oluşturdukları çeşitli lezyonlar tanımlandı. Diş hekimlerinin, oluşan bu lezyonlardan infeksiyonun erken tanısına varmaları için yardımcı olabilecek kriterler gözden geçirildi.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]