[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3
2 makale bulundu.
  • Oftalmolojide Apopitoz
         Burak TURGUT, Tamer DEMİR, Ülkü CELİKER
  • Oküler ve Sistemik Faktörlerin Oküler Nabız Genliği Üzerine Olan Etkisi
         İrfan UZUN
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]