[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 152-155
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kortikal Tuber, Subependimal Nodül, Anjiyomiyolipom ve Deri Bulguları Birlikteliği olan Tuberoskleroz Kompleks:Bir Olgu Sunumu
Asude KARA1, Emine Tuğba ALATAŞ2, Ulviye KIRLI3, Rabia Mihriban KILINÇ4
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Muğla, Türkiye
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Muğla, Türkiye
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

Tuberoskleroz kompleks beyin, göz, böbrek, akciğer, kalp, kemik ve deri gibi organ ve dokuyu ilgilendiren multisistemik bir sendromdur. Otozomal dominant geçişlidir. Beyinde en sık kortikal tuber, subependimal nodül, astrositom, ak madde tutulumu gözlenir. Böbrekte anjiyomiyolipom, renal kist ve renal hücreli karsinom saptanabilir. Deri tutulumunda ise; adenoma sebaseum, oral fibröz nodüller, periungual fibrom, hipopigmente maküller, shagreen patch, akrokordonlar ve diş minesinde noktalanmalar görülmektedir. Burada, deri bulgularına ek olarak beyin ve renal tutulumlu tuberoskleroz kompleksi olarak değerlendirdiğimiz 13 yaşında kız çocuğu olgusunu sunduk. Olgu eşliğinde literatürü gözden geçirdik.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]