[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 156-158
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Erken Dönemde Kolestaz Bulgusu ile Gelen Kistik Fibrozis Olgusu
Derya ALTAY1, Tanju ÖZKAN2, Taner ÖZGÜR2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi, Elazığ, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi, Bursa, Türkiye

Kistik fibrozis, beyaz ırkta yaşam süresini kısaltan kalıtımsal hastalıklar arasında en sık görülenidir. Pankreatik ekzokrin bez fonksiyonu, solunumsal fonksiyon ve birçok organı etkileyen bir hastalıktır. Bu hastalık, transmembran ileti düzenleyici (CFTR) genindeki mutasyonlar nedeniyle ortaya çıkar. Kistik fibrozis infantil dönemde kolestazın nadir bir sebebidir. Bu yazıda neonatal kolestazı olan şiddetli anemi, direkt hiperbilirubinemi, hipoalbuminemi gelişmiş olan ve kistik fibrozis tanısı konan bir infant sunulmuştur. Kolaylıkla yanlış tanı alabilen bu durum, kistik fibroziste oldukça nadirdir. Erken tanı ve uygun tedavi, hastalığın komplikasyonlarını önleyebilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]