[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 224-226
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir İnfantta Aerodijestif Yabancı Cisimler: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Feride MEHMETOĞLU
Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye

Çocuğun çevreyi oral yolla tanıma içgüdüsü ve ağzına aldığı cisimleri yutma eğilimi çeşitli yabancı cisimlerin solunum veya sindirim sistemine yerleşmesi ile sonuçlanmaktadır. Bir yaşında kız hasta bir adet tükenmez kalem yayı yutma öyküsü ile acil servise başvurdu. Araştırma esnasında bir değil iki adet yabancı cisim saptandı. Yabancı cisimlerden biri havayoluna diğeri ise bağırsak sistemine yerleşmişti. Aile ikinci yabancı cismin farkında değildi. Yabancı cisimlerden havayoluna yerleşmiş olan bronkoskopi ile çıkarılırken intestinal sisteme yerleşmiş olan ise spontane olarak, sorunsuz intestinal sistemden geçti. Yabancı cisim yutma şikayeti ile başvuran tüm hastalar, özellikle çocuk yaş grubundakiler değerlendirilirken bilinmeyen diğer yabancı cisimlerin varlığından şüphelenilmelidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]