[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 227-228
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağmaç Nodülü
Habibullah AKTAŞ1, Gökçen ERTUĞRUL1, Can ERGİN2
1Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Karabük, Türkiye
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Altındağ/ Ankara, Türkiye

Sağmaç nodülü (sütçü nodülü) pox virüs ailesinden parapox virüslerin neden olduğu, benign seyirli bir deri hastalığıdır. Virüs genellikle enfekte ineklerin memelerinden süt sağma sırasında bulaşmakla beraber, hastalıklı sığırların diğer vücut bölgelerine ya da kontamine materyallerle temas ile de bulaşabilmektedir. Hastalık genelde kendi kendini sınırlar ve benign seyirlidir ancak çok daha tehlikeli olan deri şarbonundan ayrımı önemlidir. Bu nedenle biz burada 44 yaşında sütçü nodülü olan bir kadın hasta sunduk.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]