[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 098-100
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Şiddetli Hiperkalsemi: Paratiroid Karsinomu ve Akut Pankreatit Olgu Sunumu
Hüseyin YILDIZ1, İbrahim TAYCI1, Özge YILDIZ2, Mustafa Volkan DEMİR1, Muhammed SAÇIKARA3
1Malatya Devlet Hastanesi, Dahiliye Kliniği, MALATYA, Türkiye
2Malatya Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, MALATYA, Türkiye
3Malatya Devlet Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, MALATYA, Türkiye

Hiperkalsemi; en sık primer hiperparatiroidi ve maligniteye bağlı olarak gelişen, hayatı tehdit eden bir elektrolit bozukluğudur. Hiperkalsemili hastalarda paratiroid hormon düzeyi, hiperkalsemi etiyolojisini saptamada yol gösterici olduğu için ilk bakılması gereken tahlillerdendir. Paratiroid kanseri nadir görülen ve ciddi hiperparatiroidi tablosu ile seyredebilen bir hastalıktır. Hiperkalsemi ve hiperparatiroidi nadiren akut pankreatite yol açabilir. Bu çalışmada, 55 yaşında akut böbrek yetmezliği ve hiperkalsemi nedeni ile kliniğimize yatırılan, takiplerinde akut pankreatit gelişen ve paratiroid karsinomu tanısı konan bir olguyu sunduk.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]