[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 187-191
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Postpartum Uterin Atonide İntrauterin Balon Tamponad ile Konservatif Yaklaşım
Şehmus PALA, Remzi ATILGAN, Ebru ÇELİK KAVAK, Melike BAŞPINAR, Şeyda YAVUZKIR, Emre YALÇIN
Firat University, Faculty of Medicine, Departmant of Obstetrics and Gynecology, Elazig, Türkiye

Amaç: Uterin atoni doğumun ciddi bir komplikasyonudur. Akut olgularda çoğunlukla histerektomi yapılır. B-Lynch sütürü ile birlikte veya tek başına intrauterin balon uygulanması konservatif yaklaşımı ise bir diğer alternatiftir. Bölge hastanesinden olgu serisi sunulmuştur.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada uterotonik tedaviye cevapsız ve B-Lynch sütürü ile birlikte veya tek başına intra uterin balon tamponad ile tedavi edilen otuz postpartum uterin atoni olgusu retrospektif olarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Otuz olguya B-Lynch kompresyon sütürü ile veya tek başına bakri balon tamponad (BBT) uygulandı. Başarı oranı % 86, ortalama kan kaybı 1850 ml, intraoperatif ortalama hemoglobin değeri 6,6 mg/dl, ortalama kan transfüzyonu 4 ünite, ortalama ameliyat süresi 70 dakika, balona verilen ortalama sıvı 250 ml, balonun çıkarılma süresi ortalama 30 saat idi. Dört olgu kanamanın durmaması sebebiyle histerektomiye alındı. Bir olguda Asherman sendromuna bağlı infertilite oluştu. BBT’ın başarılı olduğu olgularda bilateral uterin arter doppler PI değeri, kontrol grubuyla benzerdi. Maternal mortalite olmadı.

Sonuç: B-lynch sütürüyle beraber veya tek başına uygulanan balon tamponad, postpartum atoni kanamasında etkili, hızlı, basit, ve fertilite koruyucu bir tekniktir. Kanama kontrolünde başarısızlık durumunda daha ileri müdahaleler için ilave zaman sağlamaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]