[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 197-199
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Piperasilin/Tazobaktama Bağlı Kemik İliği Baskılanması ile Seyreden Bir Olgu Sunumu
Fatma KESMEZ CAN1, Selma SEZEN2, Eyüp ŞENOCAK3
1Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Erzurum, Türkiye
2Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Erzurum, Türkiye
3Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Erzurum, Türkiye

Piperasilin/Tazobaktam (PT) beta-laktam gurubu bir antibiyotiktir. Kemik iliği baskılanması beta-laktam antibiyotiklerde nadiren görülen, istenmeyen bir yan etkidir. Bu olgu sunumunda, menisküs operasyonu sonrası yumuşak doku enfeksiyonu oluşan ve PT tedavisi verilen hastanın tedavisinin 16. gününde gelişen ateş, nötropeni ve trombositopeni tablosu sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]