[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 205-207
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dev Lipom: Olgu Sunumu
Zekeriya Okan KARADUMAN1, Kazım SOLAK2, İstemi YÜCEL3
1Düzce Üniversitesi, Ortopedi Travmatoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
2Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Düzce, Türkiye
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Lipom, insan vücudunun mezenkimal kaynaklı en sık görülen neoplazmı olarak karşımıza çıkmaktadır. Asemptomatik olmaları nedeniyle nadiren de olsa dev boyutlara ulaşabilirler. Ayırıcı tanıda birçok benign ve malign tümoral yapı ile karışabilmesine rağmen tedavide total cerrahi eksizyon yeterlidir. Görülme yaşı ortalama 5. dekaddır ve erkeklerde 5-10 kat daha sık ortaya çıkmaktadır. Bu olguda sırtta yaklaşık 18 cm boyutlarında dev kitle şikayeti ile başvuran ve eksizyon sonucu patolojik incelemede lipom olarak değerlendirilen 44 yaşında erkek hasta literatür eşliğinde sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]