[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 694-699
[ English ]
A VİTAMİNİNİN TERATOJENİK ETKİLERİ
Neriman ÇOLAKOĞLU, Aysel KÜKNER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Retinoidler olarak bilinen aktif A vitamini metabolitleri; üreme, büyüme, görme, fötal ve erişkin dokularda proliferasyonun ve hücresel farklılaşmanın düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Retinoidler aynı zamanda akne ve psoriasis gibi dermatolojik rahatsızlıkların ve kanserin değişik formlarının tedavisinde kullanılmaktadırlar. Fizyolojik konsantrasyonlarda faydalı etkilerinin yanında, retinoidlerin gebelik esnasında yüksek dozda kullanımlarının anomalilere yol açtığı bilinmektedir. Retinoik asitin teratojenik etkisi özellikle gebeliğin erken dönemlerindeki kullanımları ile açığa çıkmaktadır.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]