[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-056
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nervus Medianus ve Nervus Ulnaris’i Aynı Seviyede Oluşan Postfiks Plexus Brachialis
Kübra ERDOĞAN, Kemal Emre ÖZEN, Burhan YARAR, Gizem ÇİZMECİ, Gonca AY KESELİK, Mehmet Ali MALAS
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Anatomi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Derin boyun diseksiyonu gerektiren cerrahi müdahaleler ve rejyonel anestezi uygulamaları gibi pek çok girişimsel işlemde plexus brachialis anatomisinin bilinmesi oldukça önemlidir. Bu olgu sunumunda, nadir bir plexus brachialis varyasyonunun tanıtılması amaçlanmıştır. Laboratuvarımızdaki rutin diseksiyonlar esnasında 61 yaşında bir erkek kadavranın sağ plexus brachialis’indeki truncus ve fasciculus oluşumlarında varyasyonlar gözlemledik. Çeşitli travmatik ve cerrahi süreçlerde zedelenme riski yüksek olan plexus brachialis’in anatomisinin ve varyasyonlarının göz önünde bulundurulması tanı ve tedavi açısından klinisyenlere yol gösterici olabilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]