[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 117-121
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Negatif Basınçlı Terapinin Diyabetik Hastalardaki Ayak Dorsumu Defektlerini Deri Grefti Rekonstrüksiyonuna Uygun Hale Getirmesi
Erkan ORHAN1, Enver ARPACI2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Diyabetik ayak ülserlerinin rekonstrüksiyonunda amaç, hastanın yürümesine olanak sağlayacak şekilde yaraların, uygun kalınlık ve genişlikteki yumuşak doku ile kapatılmasıdır. Uygun incelikte doku ile ayak dorsumu rekonstrüksiyonu greftler ile sağlanabilir. Fakat, çoğu zaman ayak dorsumu defektlerinde kemik ve tendonlar ekspoze olmakta ve deri grefti ile rekonstruksiyon mümkün olamamaktadır. Negatif basınçlı terapi (NBT) ile ekspoze tendon ve greflerin üzeri granülasyon dokusu ile kaplanabilmektedir. Bu çalışmada, kemik ve tendonların üzerinin NBT yardımı ile tamamen granülasyon dokusu ile kaplandığı ve bu şekilde greft ile uygun şekilde yaraların rekonstruke edildiği, ayak dorsumu defekti olan diyabetik hastaları sunmaktayız.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, 2013 ile 2016 yılları arasında kemik ve tendonların ekspoze olduğu ayak dorsumu defekti olan ve NBT ile tedavi edilen hastalar dahil edilmiştir.

Bulgular: NBT bu dönemde 18 hastada kullanılmıştır. Hastalar ortalama 25.28 cm2 yara alanına sahiplerdi ve ortalama 28.7 gün yatarak tedavi gördürerek ortalama 5.9 seans NBT ile tedavi edildiler. Tüm hastaların yaraları greft ile kapatıldı. Bir yıllık takiplerinde herhangi bir problem izlenmedi ve tüm hastaların rahatlık ile ayakkabı giyip yürüyebildiler.

Sonuç: Biz ayak dorsumu defekti olan diyabetik hastalarda NBT ile beraber greft ile rekonstrüksiyonunun iyi bir seçenek olduğu kanaatindeyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]