[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-055
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bilateral Ektopik Servikal Timus Olgusu
Veysel KAPLANOĞLU1, Hatice KAPLANOĞLU2, Betül KARATAŞ1, Tülin Hakan DEMİRKAN3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Servikal ektopik timus (SET) çocukluk çağı servikal kitlelerinin nadir nedenlerinden birisidir. Ultrason (US) ve manyetik rezonans görüntülemede (MRG), bu lezyonlar doğal timus ile aynı ekoda ve sinyal yoğunluğunda görülür. Bu nedenle, hem US hem de MRG, SET tanısı için uygun görüntüleme yöntemleridir. Hastanemize bilateral servikal şişlik nedeni ile başvuran SET olgusunun US ve MRG özelliklerini inceledik. Özellikle, timik dokunun tipik US görünümüne dayanarak, keşfedilen bir lezyonun ektopik timus dokusu olduğunu tespit etmek için biyopsiye olan ihtiyacı güvenle önleyebileceğimizi düşünüyoruz. Biz bu yazıda, boyun kitlesi yakınması ile gelen çocuk hastada, servikal ektopik timus tanısında görüntüleme yöntemlerinin önemini vurgulamayı amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]