[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 745-749
[ English ]
OBEZLERDE KALP ATIM REZERVİNİN EGZERSİZ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
Oğuz ÖZÇELİK, Ramis ÇOLAK, Ayhan DOĞUKAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Obezlerde egzersiz sırasında kardiyak sistem ile iş gücü arasındaki ilişkiyi inceleyerek kalp atım rezervinin egzersiz performansındaki azalma üzerine etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Toplam 25 obez kadın (Vücut Kitle İndeksi, VKİ = 38.2±5.2 kg/m2) şiddeti düzenli olarak artan yüke karşı yapılan egzersiz testine katıldılar (15 W/dk). Anaerobik eşik (aerobik-anaerobik kapasitelerin ayırımı) noninvazif olarak solunum-metabolizma ilişkisi kullanılarak hesaplandı. Kalp atımları polar kalp saati ile ölçüldü.

Bulgular: Maksimal iş üretim kapasitesi, anaerobik eşik değeri ve her bir kilogram vücut ağırlığı için iş üretim kapasitesi 93.6±17 W, 61.8±9 W ve 1.013±0.24W/kg olarak bulundular. Obezlerin kalp rezervleri 79.4±19 atım olup bunun %60’ını (133.4±17 atım/dk) testin ısınma döneminde ve %78’ini (147.8±16 atım/dk) aerobik egzersiz bölgesinde kullandılar. VKİ ile kalp atım rezervi arasında negatif lineer korelasyon (R= -0.458, P= 0.02) ve kalp atım rezervi ile iş üretim kapasiteleri arasında ise pozitif lineer korelasyon (R= 0.569, P= 0.002) tespit edildi.

Sonuç: Obezlerde kalp atım rezervlerinin etkin kullanılmaması sonucunda iş üretim kapasiteleri azalmakta ve sonucunda kilo almayı kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, kalp rezervinin etkin kullanılmasını sağlayabilecek olan uygun bir egzersiz programının obezite tedavisinde her zaman düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]