[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-100
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sigaranın Nazal Hacim ve Rezonans Üzerine Etkisi
Erhan ARSLAN1, Necmi ARSLAN3, SEDA ARSLAN2, Cemile AÇIKGÖZ3, Onur GÜLEL3
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
2Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Balıkesir, Türkiye
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Sigara içiciliği toplumda sık görülen ve çeşitli sağlık problemleri ile ilişkilendirilmiş bir durumdur. Sigaranın burun fizyolojisi özelinde yaptığı etkileri gösteren çalışmalar sınırlı sayıdadır ve önceki çalışmalarda çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Çalışmamızda sigaranın burun fizyolojisi üzerine etkilerini nazometre ve akustik rinometri kullanarak incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Aktif sigara içicisi olan 30 katılımcı ve sigara içmeyen 30 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Nazal volümlerin ölçülmesi amacıyla akustik rinometri, nazal rezonansı gösteren nazalansın ölçümü için de nazometre cihazı kullanıldı.

Bulgular: Katılımcıların Akustik rinometri verilerinin analizinde iki grup arasında katılımcıların sol nazal kavitelerinin dekonjesyon öncesi volümleri ve Minimal Crosssectional Area (MCA) değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı fark izlenirken (p <0,001, p =0,014) sağ nazal kavite için tüm değerlerde ve sol nazal kavitenin dekonjesyon sonrası değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı fark izlenmemiştir(p >0,050). Nazalans skorları açısından incelendiğinde de her iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmemiştir (p =0,911).

Sonuç: Sigaranın burun fizyolojisine üzerine olan etkileri incelendiğinde nazal volüm ve rezonansta anlamlı değişikliklere neden olmadığı saptanmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]