[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-104
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Atipik Prezentasyonlu Tüberküloz Peritoniti: Olgu Sunumu
Nafiye URGANCI, Reyhan GÜMÜŞTEKİN, İnci Pınar SEÇİNTİ
SBÜ Şişli Hamidiye Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Tüberkuloz günümüzde gelişmekte olan ülkelerde halen önemli bir sağlık sorunudur. Tüberküloz peritonit subakut seyirli bir hastalık olup hastalar karın ağrısı ve karında şişkinlik gibi nonspesifik semptomlarla başvurabilmektedir. Bu makalede karında aniden gelişen şişlik nedeni ile getirilen ve laparoskopik inceleme sonucunda tüberküloz peritoniti tanısı konulan olgu sunulmaktadır.

On iki yaşında kız hasta, ani başlayan karında şişlik yakınması ile getirildi. Fizik muayanesinde soluk ve düşkün görünen olgunun her iki akciğer bazallerinde solunum seslerinin azalma dışında diğer sistemlerinde patoloji saptanmadı. Akut fazlarında yükseklik ve batın ultrasonografisinde yaygın asit nedeni ile yapılan parasentez sıvısında renk bulanık, protein saptandı. Atipik hücre görülmemesi, PPD, Quantiferon negatif, serum CA-125 yüksek olması nedeniyle malignite ve tüberküloz ayırıcı tanısı için yapılan laparoskopik incelemede overler tabii ancak heriki tubada yapışıklık ve peritonda yer yer kalınlaşma gözlendi. Tekrarlanan Quantiferon testi pozitif ve periton sıvısında adenozindeaminaz düzeyi yüksek saptandı. Periton biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde kazeifikasyon nekrozu gösteren kronik granülomatöz inflamasyon saptandı. Detaylı aile öyküsü ve taramasında tüberküloz saptanmadı. Görüntüleme ve histopatolojik incelemeler ile tüberküloz peritonit tanısı konulan olgu infeksiyon kliniğine sevk edilerek antitüberküloz tedavi başlandı.

Nedeni açıklanamayan karın ağrısı ve asit varlığında ülkemiz koşullarında öncelikle tüberkuloz düşünülmeli ve laboratuar incelemelerinin yol gösterici olmadığı durumlarda laparoskopik inceleme yapılmalı ve tedavi başlanmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]