[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 786-791
[ English ]
FÖTÜS, ERGİN, YAŞLI SIÇAN TİMUS BEZİNİN HİSTOLOJİK İNCELENMESİ
Leyla CANPOLAT KOYUTÜRK
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Gelişim esnasında, timus hücre morfolojisindeki ince değişiklikleri tayin etmek için farklı dönemlerdeki timus bezleri histolojik olarak incelendi.

Materyal ve Method: Çalışmanın materyallerini 14, 15, 16, 17, 18, 19 günlük fötüs ve 6 aylık ergin ve 1 yaşındaki ergin sıçan timus dokusu oluşturmaktadır. Dokular % 10’luk formalinle tesbit edildiler. 5 µm kalınlığındaki parafin kesitler Hematoksilen ve Eozin’le boyandı.

Bulgular: 14 günlük fötüslerde, kapsülden çıkan trabeküler yapılar, timusu lobüllere ayırmıştı. Lobülleri ayıran bağ dokusu septası gelişmişti. 14-15. Günlerde, kortikomedüller sınır ayıtdediliyordu. Bu günlerde, timusun vaskularize oluşu dikkat çekiciydi.16-18. Günlerde, medüllanın korteksten yapısal ayrımı yapılmaktaydı. 19. Günde, Hassall korpüskülleri medüllada gelişmeye başlamıştı. Erginde, çok sayıda medüllada Hassall korpüsküleri gözlendi. Korteks’te yer alan timositler daha bazofilik ve daha yoğun olup, korteksin esas yapısını oluşturuyordu. Bir yaşındaki sıçan timuslarında, doku değişiklikleri dramatik olarak gözleniyordu. Timosit yoğunluğunda azalma, lobülüsler arası ve lobüllerde yağ dokusunun (yağ infiltrasyonu) artışı barizdi.

Sonuç: Sonuçta timus zamanla yeniden şekillenir. Timus involüsyonu organın basit bir büzülmesi değildir, farklı hücreler arasındaki mekanizmal olayların bir serisinin sonucudur.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]