[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 063-066
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Maksillofasiyal Travmada Periorbital Yabancı Cisim
Cemal FIRAT1, Göçmen ASLAN2, Mehmet Fatih ALGAN3
1İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2Memorial Dicle Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
3Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Malatya, Türkiye

Maksillofasiyal travmalarda fraktürler, yumuşak dokuda yaralanmalar, doku kayıpları sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Travmanın şekline bağlı olarak yaralanma sonucunda cilt altında, derin dokuda yabancı cisimler kalabilir. Yabancı cisimler içeriğine bağlı olarak görüntülemede gözükmeyip günler sonrasında enfeksiyon odağı olarak bulgu verebilir. Kliniğimize geç başvuran olgumuzda 45 gün sonrasında fraktür nedeniyle yapılan operasyon sırasında periorbital bölgede tahta parçaları bulundu. Tahta parçalarının etrafındaki pürülan içerik cilde fistül oluşmasına neden olmuş. Yabancı cisimle kontamine bölge irrige edilerek tüm yabancı cisimler çıkarıldı. Özellikle görüntülemede atlanabilecek tahta yapılı yabancı cisimler akılda tutulmalı, travma sırasındaki hikâye irdelenmeli ve yabancı cisimlerin cilt altında kalmış olabileceği unutulmamalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]