[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 067-069
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Lomber Disk Cerrahisi Sonrasında Ölümcül Vasküler Komplikasyon ve Ototransfüzyon Kullanımı: Nadir Bir Olgu
Ferhat BORULU, Hakan USTA, Bilgehan ERKUT
Atatürk Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Lomber disk cerrahisinden sonra vasküler yaralanmalar oldukça nadirdir. Ancak erken teşhis ve tedavi yüksek mortaliteleri nedeniyle hayat kurtarıcıdır.

Amacımız 38 yaşında kronik hastalığı ve başka ameliyat öyküsü olmayan bir erkek hastayı sunmaktı. Hastamıza L4-L5'de mikrocerrahi diskektomi uygulandı ve intraoperatif dönemde vasküler yaralanma belirtisi göstermedi. Ancak postoperatif erken dönemde bozulan klinik bulgulara bağlı olarak vasküler hasar düşünüldü. Vasküler yaralanma intraoperatif ototransfüzyon kullanılarak başarıyla tamir edildi. Hasta postoperatif 6. günde iyileşerek taburcu edildi.

Lomber disk cerrahisinde operasyon sırasında herhangi bir bulguya rastlanmasa bile vasküler yaralanma olasılığı düşünülmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]