[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 157-160
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Preterm Bir Bebekte Non-İnvaziv Solunum Desteği Altında Gelişen ve Spontan Düzelen Pulmoner İnterstisyel Amfizem
Mehmet GÜNDÜZ, Yakup KARAKURT, Gamze DEMİREL, Ayhan TAŞTEKİN
İstanbul Medipol Üniversitesi, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Pulmoner interstisyel amfizem (PIA) alveoler ve küçük hava yollarının rüptürü sonucu havanın perivasküler bağ dokusu içinde birikmesi ve interstisyumda toplanması olarak tanımlanan hava kaçağı sendromudur. Sıklıkla yenidoğan döneminde, özellikle mekanik ventilasyon desteği altında izlenen prematüre bebeklerde görülür. Burada invaziv mekanik ventilasyon desteği almamasına rağmen akciğer grafisinde kistik, kaviter görünüm saptanan ve konservatif tedavi ile düzelen lokalize PİA tanısı alan bir prematüre hasta sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]