[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 4, Sayfa(lar) 298-300
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tubal Gebelik İlişkili Paratubal Yerleşimli Ektopik Adrenal Dokusu: Olgu Sunumu
Selma ERDOĞAN DÜZCÜ1, Şeyma ÖZTÜRK1, Hesna Müzeyyen ASTARCI2
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Ektopik gebelik yaşamı tehdit eden, erken gebelik döneminde anne ölümünün önde gelen nedenlerinden biridir. Tüm gebeliklerin %1-2’sinde görülmekle birlikte en sık tuba uterina yerleşimlidir. Ektopik adrenal dokusu ise genellikle yenidoğanlarda ve çocukluk döneminde görülür. Yetişkinlerde nadiren tanı alır. Sıklıkla başka nedenlerle yapılan cerrahi operasyonlarda insidental olarak tespit edilirler. Bu çalışmada tubal ektopik gebelik ve nadir görülen bir antite olan paratubal ektopik adrenal dokusu birlikteliği sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]