[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 092-095
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pinealektomili Sıçanlarda Uterusun Işık Mikroskop Düzeyde İncelenmesi
Hıdır PEKMEZ1, İlter KUŞ2, Neriman ÇOLAKOĞLU3, Murat ÖGETÜRK2, Tuncay KULOĞLU3, Mustafa SARSILMAZ, 2
1 Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada, pinealektomi sonrası uterusta meydana gelen histolojik değişikliklerin ışık mikroskop düzeyde incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 14 adet Wistar-Albino cinsi dişi sıçan iki eşit gruba ayrıldı. Grup I’deki sıçanlar kontrol (sham-pinealektomi) olarak kullanıldı. Grup II’deki sıçanlara ise pinealektomi yapıldı. Bir aylık deney süresi sonunda sıçanlar vasküler perfüzyonla öldürüldü. Bütün hayvanlardan alınan uteruslar tartıldı. Daha sonra, uterus doku örnekleri rutin histolojik prosedürleri takiben ışık mikroskobunda incelendi.

Bulgular: Pinealektomili sıçanlara ait uterus ağırlıklarında bir artışın meydana geldiği tespit edildi. Işık mikroskobik incelemelerde ise, pinealektomi sonrası endometriyum bağ dokusu hücrelerinde artış, endometriyal bezlerde dilatasyon gözlendi. Ayrıca, miyometriyum tabakasındaki kan damarları da kontrol grubuna oranla daha dolgundu.

Sonuç: Deneysel olarak pineal bezleri çıkarılmış sıçanlarda, melatonin hormonunun azalması ile paralel ortaya çıkan antigonadal aktivitesindeki gerilemeye bağlı olduğu düşünülen endometriyal hiperplazi belirlendi. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]