[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-143
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tekrarlayan Peroneal Tendon Çıkığı:Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Oktay BELHAN, Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Erhan SERİN, Bülent BEKTAŞ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Peroneal tendonlar, fibulanın alt kısmının arkasında fibroosseöz bir tünel içerisinde yerleşmişlerdir. Peroneal tendon instabilitesi ilk defa 1803 yılında Monteggia tarafından bir bale dansçısında tanımlanmıştır ve nadir olarak görülmektedir. Yirmi yaşındaki erkek hasta, sağ ayak bileği dış yan kısmında hareket sırasında ağrı nedeni ile kliniğimize müracaat etti. Hastanın öyküsünde kliniğimize müracaat etmeden 6 ay önce ayak bileği burkulması vardı. Klinik muayene ve radyolojik değerlendirme sonrası hastaya peroneal tendon instabilitesi tanısı konup cerrahi tedavi yapıldı. Biz bu çalışmamızda, yaptığımız cerrahi tedaviyi ve elde ettiğimiz fonksiyonel sonucu sunmayı amaçladık. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]