[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 144-146
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Supratentoryal ve İnfratentoryal Yerleşimli Kavernöz Hemanjiom: Olgu Sunumu
Zülkif BOZGEYİK, Gökhan AKBAŞ, Özgür KOCAÖZ, Erkin OĞUR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Serebral kavernöz hemanjiom vasküler yapıların nadir görülen hamartomudur. Daha çok supratentoryumu tutar, infratentoryal tutulum daha nadirdir. Genellikle asemptomatik olup epilepsi, fokal nörolojik belirtiler ve baş ağrısı gibi semptomlar da görülebilir. Kavernöz hemanjiomların görüntülenmesinde ve değerlendirilmesinde MR inceleme günümüzde kullanılan en güvenilir tanı yöntemidir. Lezyonlar iyi sınırlı olup santral kısmı T1A ve T2A imajlarda mix sinyal intensitesinde ve genellikle artmış sinyal intensitesi gösterirler. Periferik kısmı hemosiderin depositleriyle ilişkili olarak azalmış sinyal intensitesi gösterir. Olgumuz multipl supratentoryal lezyonların yanı sıra infratentoryal tutulumun da birlikte görülmesi nedeniyle literatürdeki sunumlardan farklılık göstermektedir. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]