[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 4, Sayfa(lar) 173-175
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Frontonazal Ensefalosel: Bir Vaka Takdimi
Mustafa AYDIN, Erdal TASKIN, Mehmet KILIÇ, Sabahattin ERTUĞRUL, Denizmen AYGÜN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Alın üzerinde şişlik şikayeti ile başvuran ve frontonazal ensefalosel tanısı alan 6 aylık kız hasta sunuldu. Muayenesinde, glabella üzerinde beyin omurilik sıvısı (BOS) sızıntısı olmayan, 2x3 cm ebadında bir şişlik vardı. Manyetik rezonans görüntüleme ve üç boyutlu bilgisayarlı tomografi, frontal kemik defekti ve bu defektten beyin herniyasyonunu gösterdi (anterior ensefalosel). Özellikle BOS sızıntısı eşlik eden ensefaloseller menenjit gelişimi açısından yakından izlenmeli; gerekirse cerrahi tedavi ile onarım operasyonu yapılmalıdır. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]