[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 4, Sayfa(lar) 176-178
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Soliter Anjiokeratom Olgusu
Başak K. COŞKUN1, Arzu ATASEVEN1, Yunus SARAL1, Perihan ÖZTÜRK1, Nusret AKPOLAT2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Anjiokeratomlar subepidermal olarak yerleşen ve epidermal proliferatif reaksiyon gösteren, genişlemiş kan damarlarından oluşan vasküler lezyonlardır. Anjiokeratomlar benign lezyonlar olmasına rağmen özellikle soliter anjiokeratomlar klinik olarak malign melanom ile karıştırılabilirler. Soliter anjiokeratomun nadir görülmesi ve malign melanom ile benzerliğinin vurgulanması amacıyla olguyu sunmayı uygun bulduk. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]