[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 4, Sayfa(lar) 185-186
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çekumda Duplikasyon Kisti Perforasyonu: Nadir Bir Olgu
Ahmet KAZEZ1, Şeyhmus Kerem ÖZEL1, Ercan KOCAKOÇ2, İbrahim Hanifi ÖZERCAN3, Mehmet SARAÇ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Duplikasyonlar gastrointestinal sistemde ağızdan anüse kadar herhangi bir yerde görülebilen nadir konjenital anomalilerdir. Kistik duplikasyonların kanama, invajinasyon, barsak obstrüksiyonu, volvulus, malignite gibi komplikasyonları görülebilir. Akut batın bulguları ile ameliyat edilen yedi yaşındaki erkek olguda, çekumda yerleşmiş ve perfore olmuş duplikasyon kisti tespit edildi. Total kist eksizyonu uygulanan olgu nadir bir akut batın nedeni olduğu için sunuldu.©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]