[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 4, Sayfa(lar) 187-189
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tiroglossal Kanal Kistinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi İle Tanımlanan Papiller Karsinom
Mehmet KILIÇ, Ömer YOLDAŞ, Tamer ERTAN, Erdal GÖÇMEN, Mahmut KOÇ
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5.Genel Cerrahi, ANKARA

Tiroglossal kanal kistinde malign lezyon gelişimi oldukça nadirdir. Malignite eksize edilen cerrahi spesimenin histolojik incelemesinde tesadüfen saptanır. Tiroglossal kanal kistinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ile papiller karsinomun tanımlandığı bir olgu sunuyoruz.©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]