[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 4, Sayfa(lar) 193-194
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kortikal Displazi ve Migren; rastlantısal bir birliktelik olabilir mi?
Nimet KABAKUŞ1, Abdullah KURT1, Ayşegül Neşe ÇITAK KURT1, Selami SERHATLIOĞLU2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Serebral kortikal malformasyonlar epilepsi, özellikle de dirençli epilepsi ile birliktelik gösterirler. Ayrıca bu bozukluklar diğer nörolojik, psikiyatrik ve gelişimsel bozukluklarla da birliktelik gösterebilir. Burada sunulan ve kortikal displazi ile migren birlikteliğini gösteren olgu, nöronal migrasyon bozukluklarının neden olabileceği başka klinik durumların da olabileceğini göstermekdir. On dört yaşında erkek hasta, iki yıldır devam eden, haftada bir kez olan migren özelliğinde baş ağrısı ile başvurdu. Fizik / nörolojik muayenesi / zeka düzeyi ile / rutin / baş ağrılı dönem ve uyku-yoksunluklu EEG’si normaldi. Olgunun beyin manyetik rezonans incelemesinde sağ frontal bölgede displazik alan, interhemisferik sulkus anteriorunda digitasyon (kortikal displazi) ile uyumlu görünüm vardı. Beş aydır β bloker tedavisi alan hastanın bu tedaviden yanıt aldığı (2 ayda bir hafif migren atağı)) belirlendi. Migrenli hastaların, olası yapısal lezyonlar yönünden daha detaylı nöro-diyagnostik yaklaşımlarla araştırılması, bu hastaların sonradan çıkabilecek olası klinikopatolojik durumların doğru değerlendirilmesine; ayrıca medikal tedaviye dirençli durumlarda belirlenen lezyon cerrahi tedavisine de olanak sağlayabilir. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]