[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 068-070
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kolun Dev Antik Schwannom’unda Tc-99m Difosfonat Tutulumu
Ersoy KEKİLLİ1, Kadir ERTEM2, Cengiz YAGMUR1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, MALATYA
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, MALATYA

Kolda yerleşik 9.5x9x7cm boyutta dev antik schwannom’lu 77 yaşında bayanı sunmaktayız. Tc-99m-metilen difosfonat kemik sintigrafisinde tümörde artmış aktivite birikimi izlendi. Tümörün eksizyonu sonrasında patolojik tanı antik schwannom olarak gösterildi. Önceki çalışmalarda schwannom’un artmış Tc-99m-difosfonat aktivite birikimi ile gösterilebildiği yayınlanmıştır fakat biz birikimin schwannom’un doku tipleriyle veya atipik çeşitleri ile alakalı olabileceğini düşünmekteyiz. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]