[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-115
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Son Bir Yıl İçinde Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Parazitoloji Laboratuvarında Koproparazitolojik İnceleme Sonuçları
Salih KUK, Ahmet ERENSOY, Neslihan KELEŞTEMUR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Bu çalışma, ilimiz Tıp Fakültesi hastanesine başvuran hastalardaki bağırsak parazitlerinin dağılımının son bir yıllık durumunu incelemek amacıyla retrospektif olarak yapıldı.

Çalışma kapsamına polikliniklerden veya kliniklerde yatırılarak izlenen hastalardan gelen, selefon bant ile nativ-Iugol yöntemi ve şüpheli durumlarda trikrom ve asit-fast boyalı preparasyonlar hazırlanarak incelenen dışkı örneklerinin sonuçları değerlendirmeye alındı.

İncelenen 1218 örneğin 210(%17.24)'unda parazit saptanmış olup en sık saptanan parazitlerin sırasıyla Blastocystis hominis %26.66, Giardia intestinalis %24.76 ve Entamoeba coli %20.95 olduğu görüldü. Ayrıca tek tür parazit sıklığının %16.01, iki tür parazit sıklığının ise %1.23 olduğu saptandı.

Bu sonuçlar bağırsak parazitlerinin günümüzde de önemini koruyan bir halk sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir. Bu sebeple konuya dikkat çekici bu tür çalışmalara devam edilmesinin ve koruyucu önlemlere yönelik çalışmalara daha fazla önem verilmesinin gerektiğini düşünmekteyiz.©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]